WAT IK VOOR U KAN DOEN
MAINTAINENCE ENGINEERING

In mijn middelbare schooljaren was ik altijd bezig met reparaties en verbetering van technische middelen zoals van bromfietsen tot televisies en van wasmachines tot auto's. Gedurende 36 jaar is in diverse functies ervaring opgedaan in het onderhoud. O.a. in een elektriciteitscentrale, een slachterij en een fabriek in farmaceutische grondstoffen. Gedurende deze periode ben ik ook 5 jaar als maintenance engineer werkzaam geweest. In alle functies ben ik intensief betrokken geweest bij storingsanalyses en het optimaliseren van het onderhoud. Graag wil ik deze kennis voor u inzetten om verbeteringen te realiseren.


MAINTAINENCE SYSTEM DEVELOPEMENT

In al mijn functies zijn er door mij altijd eigen initiatieven ontplooid om onderhoudssystemen op te zetten en te implementeren. Zo heb ik o.a. op de elektriciteitscentrale een kaartsysteem voor preventief onderhoud ontwikkeld en geïmplementeerd. In deze periode ben ik lid geweest van de projectgroep van IMTOD. In mijn functie als hoofd TD kwamen er ondertussen diverse geautomatiseerde onderhoudssystemen op de markt. Hiervoor hebben wij voor onze toepassing marktonderzoek gedaan, een drietal geschikt lijkend systemen getest, en een systeem geselecteerd en geimplementeerd. Ook in mijn huidige werkzaamheden ben ik altijd bezig de opzet van de systemen te verbeteren. Voor u wil ik graag de uitdaging aangaan om uw systeem te verbeteren en of te implementeren.


TECHNICAL MANAGEMENT

Gedurende mijn loopbaan heb ik constant leiding gegeven aan afdelingen en projectgroepen.

Enkele van de projecten waaraan ik leiding gaf:
- Implementatie onderhoudssysteem op de elektriciteitscentrale.
- Selectie en implementatie geautomatiseerd onderhoudspakket slachterij.
- Ontwerp en installatie slib indik installatie.
- Uitbreiding waterzuivering.
- Ontwikkeling en implementatie weeg- en ordersysteem
- Ombouw slachterij zowel bouwkundig, mechanisch als qua automatisering.
- Tijdens de hoogwaterdreiging van 1995 :Demontage en afvoer van machines en besturingskasten in 30 uur en de herinstallatie daarvan in 48 uur.

Mogelijk kan ik ook bij uw bedrijf ondersteuning geven door b.v. ad interim leiding te geven aan een onderhoudsafdeling of een project te trekken.


Meer weten?
IK VERTEL U ER GRAAG ALLES OVER!